FAQ

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Wystarczy skontaktować się z ILB i przedstawić nam swój przyszły profil działalności.

Odp: Na wszystkich dokumentach (fakturach i umowach) jako strona występuje Fundacja, a nie firma działająca w jej pionie. Firma działa w pionie inkubatora, tzn. posługuje się osobowością prawną Fundacji, jej NIP-em, REGON-em. Przejawia się to w praktyce tak, że na wszelkich umowach, dokumentach widnieje jako strona Fundacja, a nie firma prowadzona przez Beneficjenta

Odp: Jedynie comiesięczną opłatę – 250 zł netto + ewentualnie 50 zł netto za każdego dodatkowego wspólnika. W przypadku kiedy beneficjent nie posiada wystarczających środków na indywidualnym koncie bankowym. Zostaje mu wystawiona faktura z podatkiem (307 zł brutto) do zapłaty prowizji.

Odp: Tak, w ciągu trwania projektu preinkubacji, inkubacji możesz zawiesić działalność na 1, 2 lub 3 miesiące. Każdy miesiąc zawieszenia kosztuje 50 zł netto (niezależnie od ilości wspólników)

Odp: Tak, możesz rozwiązać działalność (z miesięcznym okresem wypowiedzenia umowy). Wystarczy podpis pod odpowiednim pismem.

Odp: Tak, jako że Fundacja w twoim imieniu rozlicza się z podatku dochodowego oraz podatku od towarów i usług VAT.

Odp: Przygotowanie umowy trwa 5 minut. Otrzymanie indywidualnego numeru konta w ILB kilka dni.

Odp: Terminowość w dostarczaniu dokumentów (do 3 dnia miesiąca – za poprzedni)

Odp: Beneficjent prowadzący StartUp w ramach Inkubatora Ludzi Biznesu zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich wewnętrznych procedur dotyczących prawidłowego wystawiania faktur, rachunków, paragonów kontrahentowi a zwłaszcza obiegu i archiwizacji dokumentów. Niedopełnienie tego obowiązku jest istotnym naruszeniem przepisów regulaminu.

Odp: Tak w ramach inkubatora beneficjenci otrzymują od nas pakiet szkoleń. Mają również możliwość uczestniczenia w różnego rodzaju wydarzeniach np. (StartUp Knowledge, Startup Cooperation). Dzięki naszym działaniom beneficjent może włączyć się w budowanie środowiska biznesowego. Przez to reklamować lepiej swoje produkty bądź usługi.

Odp: Tak, konieczność posługiwania się danymi ILB istnieje tylko przy wystawianiu faktur i podpisywaniu umów.

Odp: Nie, jest załatwiane indywidualnie przez Beneficjenta.

Nie wystarczy być osobą pełnoletnią.

Tak, z tym że beneficjent wyrabia pieczęć firmową w swoim zakresie i na własny koszt.

Tak, jest pobierana niewielka opłata wysokości 10zł miesięcznie.

Odp: Tak, pod warunkiem iż profil prowadzonej działalności gospodarczej będzie inny niż ten w ILB.

Umowa z ILB podpisywana jest na dwa lata z miesięcznym okresem wypowiedzenia. Po wygaśnięciu umowy, możesz ją przedłużać tyle razy, ile chcesz. Nie ma maksymalnego czasu działania w ILB. Nie ma też minimalnego czasu, jaki musisz działać, żeby umowę wypowiedzieć.

Nie. Musi być w miarę realny i najważniejsze, żeby podobał się Tobie. W końcu Ty będziesz go realizować

Nie. W ILB korzystasz z osobowości prawnej ILB. Dzięki temu nie masz obowiązku opłacania składki ZUS, jesteś także zwolniony z podatku dochodowego z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. Plusem tego rozwiązania jest także to, że po wyjściu z ILB nadal możesz zarejestrować swoją pierwszą działalność gospodarczą w Urzędzie Miasta i korzystać z przywileju opłacania obniżonej składki ZUS przez 24 miesiące prowadzenia działalności.

Tak. Liczeniem VAT-u należnego i naliczonego zajmuje się Twoja księgowość w ILB.

Jeśli wystawianie faktur VAT nie jest wygodne w przypadku Twojej działalności, możesz korzystać z kasy fiskalnej. Będziesz musiał wtedy dostarczyć raz w miesiącu do biura ILB miesięczny raport z kasy fiskalnej.

Tak. Jeżeli chodzi o transakcje między beneficjentami. Nie trzeba wystawiać faktury VAT 23%. Świadcząc usługę jakiemuś pionowi wystawia się notę księgową a nie fakturę na której nie ma VAT’u.

Odp: Umowa najmu oraz umowa użyczenia należą do tej samej kategorii rodzaju umów cywilnoprawnych, które zostały scharakteryzowane w kodeksie cywilnym. Są to tzw. umowy regulujące używanie rzeczy. Różnice pomiędzy nimi są niewielkie, ale istotne. Od umowy najmu, użyczenie różni się tym, że jest ono bezpłatne, natomiast elementem przedmiotowo istotnym najmu jest jego odpłatność, tj. obowiązek zapłaty czynszu przez najemcę.

Przy zawieraniu umowy najmu, w szczególności nieruchomości, należy pamiętać o dokładnym zabezpieczeniu swoich interesów, związanych chociażby z możliwością jej wypowiedzenia. Pozwoli to uniknąć negatywnych konsekwencji w przyszłości.

Istotnym aspektem, o którym warto wspomnieć przy okazji umowy użyczenia są zasady opodatkowania przychodu z tytułu zawarcia umowy użyczenia nieruchomości. Zazwyczaj właściciele wybierają ten sposób oddania nieruchomości w używanie, sądząc iż pozwoli im to na uniknięcie zapłaty podatku.

Odp: Tak, jeżeli Podatnicy, którzy dokonują sprzedaży na rzecz osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej lub rolników ryczałtowych są zobowiązani do dokonywania ewidencji obrotu i kwot podatku za pomocą kas. Dotyczy to zarówno czynnych podatników VAT, jak i zwolnionych, jeśli ich obrót w poprzednim roku przekroczył 20 000zł.

Od 1 października 2013 roku na paragonach fiskalnych muszą pojawić się m.in. nazwa towaru, która pozwoli na jego jednoznaczną identyfikację. Paragon musi być czytelny, tak by bez problemu można było sprawdzić prawidłowość transakcji. W związku z tym do pamięci kasy należy wprowadzić nowe informacje, np. opis towaru lub rozwinięcie nazwy. Paragon będzie pełnił funkcje kontrolną, ochronną i informacyjną.

responsive

Masz pomysł NA FIRMĘ Wypróbuj nas

Nie martw się o opłaty do ZUS